Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής κάποιου προϊόντος;

Φυσικά, έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.

Ωστόσο θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προυποθέσεις για αυτό το σκοπό αυτό, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής κάποιου προϊόντος ;