Προσωπικά Δεδομένα

Για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ :

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από την ΙΩΝΙΑ, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την ΙΩΝΙΑ μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος μας.
Έχετε την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας ελεύθερα ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας μέσω email στο [email protected] Έπειτα από τη διαγραφή του λογαριασμού σας αφαιρούνται τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων μας, ενώ τα δεδομένα σας, που αφορούν παραγγελίες σας, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν για άλλους νόμιμους σκοπούς (π.χ. φορολογικούς ή για σκοπούς απόδειξης τυχόν παραγγελίας που έχετε υποβάλει), διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αν παραβιάσετε κάποιον όρο της παρούσας ή/και αν επιδεικνύεται κακόπιστη ή παράνομη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των παραγγελιών σας κλπ). Η διαγραφή του Λογαριασμού κατόπιν πρωτοβουλίας οποιουδήποτε μέρους ισοδυναμεί με καταγγελία της παρούσας σύμβασης, η οποία παύει εφεξής να ισχύει.