Οδηγοί Συντήρησης

Typhoon Πανί

  • Πλύνετε πριν την πρώτη χρήση.
  • Καθαρίστε με νωπό πανί.